cv_sap

DEOR CONSULTORES

DEOR CONSULTORS és una consultora especialitzada en la Gestió de Bonificacions per a la Formació Contínua davant la Fundació Tripartida per a la Formació en l'Ocupació- FTFE.

Oferim un servei expert i especialitzat en l'obtenció del crèdit formatiu amb total cobertura i amb les màximes garanties.

Hem implantat i apliquem un sistema de Qualitat UNE-EN ISO 9001-2008 per a la "Gestió de subvencions de formació contínua per a les empreses", acreditat per l'entitat certificadora TÜV INTERNATIONAL GRUPO RHEINLAND,SL.

Què pot oferir-li DEOR CONSULTORES?

Web: http://www.deorconsultores.com