cv_sap

SERVEI ASSISTÈNCIA PSICOLOÒGICA

Consulta privada de JOAN VIVES RIBÓ, psicòleg especialitzat en esport i trastorns associats al rendiment en general. Ofereix serveis de teràpia, counseling i coaching, tant presencial com a distància. Línia d'intervenció cognitiu-conductual, amb un enfocament basat en la intervenció breu i estratègica, enfocat a les solucions i a l'adquisició de recursos per afrontar les diferents situacions problemàtiques o el desenvolupament personal o professional.

Web: http://joanvives.wordpress.com