programa1g

PROGRAMES FORMATIUS PER ENTRENADORS ESPORTIUS

La formació actual dels tècnics esportius està molt centrada en adquirir coneixements però poc en desenvolupar habilitats i actituds. Hem cregut adient dissenyar productes formatius que incideixin de forma més significativa sobre les habilitats i les actituds, i no tant en els coneixements específics. La metodologia utilitzada intentarà portar aquests coneixements, habilitats i actituds a un terreny de vivència pràctica on es desenvolupin aprenentatges emocionalment significatius.

Aquesta formació està dividida en diferents programes ajustats als interessos particulars de l'entrenador/a.

Els continguts vivencials aniran enfocats al creixement en les habilitats de comunicació, direcció, mediació, afrontament de la competició, autocontrol, planificació, lideratge, motivació, valors, identitat, cohesió, confiança, talent, negociació,...

Esperem que aquests continguts i aquesta metodologia d'aprenentatge us ajudin a créixer i millorar el vostre entrenament.