programa3g

PROGRAMES FORMATIUS PER DIRECTIUS ESPORTIUS

Un dels col·lectius de cabdal importància per l'esport és el dels Directius i Directives d'institucions esportives.

Aquest programa està dividit en 3 nivells d'aproximació diferents: