cabeceraprogrames

Programes sinèrgics

programes5

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT PEL CREIXEMENT DE PERSONES I EQUIPS

Aquest programa està destinat, exclusivament, a persones i/o equips de treball que tinguin el veritable desig de créixer.

Està especialment pensat per persones, treballadors/es, directius/ves, esportistes, dirigents, entrenadors/es, equips directius, equips esportius, equips de treball, departaments, organitzacions, … que vulguin ser acompanyats en el fantàstic viatge del creixement personal i/o professional.

Aquest programa està dissenyat a partir de les sinergies de conceptes com la consultoria, coaching, mentoring, assessorament, entrenament personal, co-aprenentatge, psicologia, teràpia, i una ampli ventall de recursos orientats a l'òptim creixement integral de la persona, equip o organització.

Vols recórrer aquest sorprenent camí amb nosaltres?

Contacte amb nosaltres

EMPRESA

programes4

LA PEÇA QUE COMPLETA EL VOSTRE PUZLE!

Creus en les fantàstiques sinergies existents entre l'àmbit empresarial i l'àmbit esportiu?

Vols un programa per a la teva empresa amb màxima professionalitat (personalitzat, consensuat, avaluat i totalment vivencial)?

Estàs cansat de formacions anecdòtiques d'especialistes esportius sense cap aplicació directa al món empresarial?

Si les teves respostes són afirmatives, aquests són els programes que completen el vostre "puzle"!

Més informació

Quadre resum de continguts dels diferents programes

Contacte amb nosaltres

programes6

PROGRAMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE BONIFICACIONS PER A LA FORMACIÓ

Sabies que totes les empreses, federacions, clubs, associacions, fundacions, ... es poden beneficiar d’una bonificació anual per finançar parcial, o totalment, els seus projectes formatius (Orden TAS/2307/2007)?

T’ajudem a obtenir la millor recuperació de la teva inversió gestionant, en tot moment, la complicada normativa reguladora.

Més informació

Contacte amb nosaltres

ESPORT

programes1

PROGRAMES FORMATIUS PER ENTRENADORS ESPORTIUS

La formació actual dels tècnics esportius està molt centrada en adquirir coneixements però poc en desenvolupar habilitats i actituds. Hem cregut adient dissenyar productes formatius que incideixin de forma més significativa sobre les habilitats i les actituds, i no tant en els coneixements específics. La metodologia utilitzada intentarà portar aquests coneixements, habilitats i actituds a un terreny de vivència pràctica on es desenvolupin aprenentatges emocionalment significatius...

Més informació

programes2

PROGRAMES FORMATIUS PER LA CONTÍNUA EVOLUCIÓ

El procés formatiu i evolutiu de tota persona hauria d'estar sempre viu, apareixen nous coneixements, es reinventen noves habilitats, oblidem certes actituds. És fonamental que el nostre procés de creixement estigui contínuament alimentat.

Presentem intervencions formatives puntuals i monogràfiques sobre aspectes fonamentals en la nostra evolució personal i professional...

Més informació

programes3

PROGRAMES FORMATIUS PER DIRECTIUS ESPORTIUS

Un dels col·lectius de cabdal importància per l'esport és el dels Directius i Directives d'institucions esportives.

Aquest programa està dividit en 3 nivells d'aproximació diferents: un nivell introductori, un programa de millora i un altre de desenvolupament...

Més informació

EMPRESA/ESPORT

Contingut en procès d'actualització.

EDUCACIÓ

Contingut en procès d'actualització.